Арцизький ліцей №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради


запам'ятати

 

Матеріально - технічне забезпечення навчального закладу

 

Назва показника

ряд-

ка

 

Усьо-

  го

 

Назва показника

ряд-

ка

 

Усього

А

Б

1

А

Б

     1

Загальна площа всіх приміщень (кв. м)

01

2943.7

Чи є в закладі (1 - так, 0 - ні) 

 Фізкультурна зала 

 

31

1

    з них здано в оренду (кв. м)

02

30.8

Крім того, площа орендованих приміщень (кв. м)

 

 

 

03

-

 Басейн

32

-

З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат 

  (уключаючи навчальні кабінети і лабораторії)

 

04

30

 Навчально-дослідна ділянка (арів)

33

-

 Підсобне господарство

34

3231

-

Їх площа (кв. м)

05

1275.99

 Опалення (1 – центральне або власна котельня,

 

1

            Кількість навчальних кабінетів

 

2

    2 – пічне)

35

 

    Математики

06

2

 Водогін

36

1

    Фізики

07

1

     у тому числі з гарячою водою

37

-

    Хімії

08

1

 Каналізація

38

1

    Географії

09

1

 Їдальня або буфет з гарячим харчуванням

39

1

    Біології

10

1

   число посадкових місць у їдальні або буфеті  

40

150

    Української мови і літератури

11

2

      у тому числі у пристосованих приміщеннях

41

150

    Інших мов і літератур національних меншин

12

1

 Кількість поверхів в основній будівлі закладу

42

2

    Іноземної мови

13

2

До якого поверху є безперешкодний доступ

 

1

    Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням

14

-

 дітей-інвалідів

43

 

    Основ інформатики й обчислювальної  техніки

15

2

Кількість окремих будівель (уключаючи майстерні

 

 

 

у

встановлено комп’ютерних класів

16

2

та пришкільний інтернат), де навчаються учні

44

3

обладнано робочих місць з комп’ютером

17

18

з них:

 

 

них:

у тому числі на яких використовується

 

-

   потребують капітального ремонту

45

1

 

операційна система з відкритим кодом

18

 

   перебувають в аварійному стані

46

-

Кількість комп’ютерів у закладі, усього

19

40

Чисельність учнів, які проживають на відстані    

 

-

 

підключено до Iнтернету

20

35

 більше 3 км від закладу і потребують підвезення

47

 

з

не працюють

21

5

                         у тому числі:

 

 

них:

термін придбання становить понад 5 років

22

14

   учнів, для яких організовано підвезення

48

-

 

використовуються в управлінсько-господарській

 

 

       з них за програмою “Шкільний автобус”

49

-

 

діяльності

23

9

 учнів, які проживають у пришкільному інтернаті

50

-

 

   у тому числі для ведення бібліотечного фонду

24

1

 

 

 

Крім

портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків

25

21

  Бібліотечний  фонд

 

 

того,

планшетів

26

-

 Кількість книг, брошур, журналів (примірників)

51

32955

кіль-

підключених до Iнтернету  (з рядків 25 і 26)

27

21

у тому числі підручників, усього                

52

18230

кість

інтерактивних комплексів

28

7

з них для:   1-4 класів

53

5643

Кількість комп’ютерних програмних засобів навчання,   

 

25

                                            5-9 класів                         

54

7577

які використовуються у навчальному процесі

29

 

                                       10-11 (12) класів

55

5010

Кількість майстерень

30

1