Підручники для школи
 

Арцизький ліцей №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради


запам'ятати

 

Інтернет-міст між США та Україною

14 лист. 2022
12 листопада 2022 року Центр профілактики у співпраці з Клубами для хлопчиків та дівчаток Америки в Мілфорді, штат Нью-Гемпшир, провів Інтернет-міст між дітьми та фахівцями з профілактики з Нью-Гемпшира та України

Інтернет-міст між США та Україною
12 листопада 2022 року Центр профілактики у співпраці з Клубами для хлопчиків та дівчаток Америки в Мілфорді, штат Нью-Гемпшир, провів Інтернет-міст між дітьми та фахівцями з профілактики з Нью-Гемпшира та України. Тема зустрічі в Зум: «Попередження ризикованої поведінки».
Нью-Гемпшир був представлений підлітками, які відвідують BGCA в Мілфорді. Їх підтримали Моніка Галлант, директор служб профілактики, і Річард Лоуні, президент BGCA в Нью-Гемпширі.
Україну представляли діти та фахівці з Хмельницької, Чернігівської та Одеської областей, серед яких:
• Хмельницька область, м. Кам'янець Подільський – учні, які беруть участь у профілактичній програмі, ВИБІР-5 у Кам'янець-Подільському ліцеї #7, а також їх класний керівник Наталія та тренер ВИБОРУ-5 Оксана Богомолова.
• Чернігівська область, м. Чернігів – тренери ВИБОРУ-5 Лариса Рень, завідувачка кафедри соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» та Діана Закатова, студентка університету.
• Одеська область, м. Арциз – тренерка ВИБОРУ-5 Анастасія Арабаджі, десятикласниця ліцею #5.
Кожна сторона поставила і відповіла на три запитання, пов'язані з профілактичними заходами в їхніх домівках. Усі українські учасники висловили щиру вдячність за підтримку, яку Україна отримує від США у боротьбі з російською агресією.

 

 
 
Internet Bridge between the USA and Ukraine
America in Milford, NH, conducted an Internet Bridge between children and prevention specialists from New Hampshire and Ukraine. The theme of the Zoom meeting was “Risky behavior prevention”.
New Hampshire was represented by adolescents attending the BGCA in Milford. They were supported by Monica Gallant, Director of Prevention Services, and Richard Lowney, the President of the BGCA in NH.
Ukraine was represented by children and specialists from Khmelnytskyi, Chernihiv and Odesa regions, including:
· Khmenlnytskyi Region, Kam’ianets Podilskyi - students taking part in the Prevention Program, CHOICE-5 in Kamianets Podilskyi Lyceum #7 as well their class teacher, Natali, and CHOICE-5 trainer, Oksana Bohomolova.
· Chernihiv Region, Chernihiv – CHOICE-5 trainers Larysa Ren, Head of Social Chair of National University “Chernihiv Collegium and Diana Zakatova, University junior.
· Odesa Region, Artsyz – CHOICE-5 trainer Anastasia Arabadgi, a tenth grader of the Lyceum #5.
Each side asked and responded three questions related with prevention activities at their homes. All Ukrainian participants expressed their sincere appreciation for the support Ukraine has been receiving from the USA in fighting Russian aggression.
The project, “Evidence Based Prevention for Children of Ukraine” is being implemented by the #Prevention_Center_CHOICE and supported by the Institute of International Education, the USA.